Στόχος της BEST PLANET είναι να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες στην Ανακύκλωση συσκευών

Ανακύκλωση

Best Planet Recycle

Στο θέμα της ανακύκλωσης για την όσο καλύτερη αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που μας παραδίδουν.

Έτσι κάνοντας πια εύκολη την παραλαβή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των πελατών στην οποία η BEST PLANET έρχεται δωρεάν και παραλαμβάνει κατ’οικον η στην επιχείρηση σας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε σαν χώρα να βρισκόμαστε ακόμα ψηλά στον κατάλογο της ανακύκλωσης.

Στόχος παραμένει επίσης για εμάς ότι επιλέγοντας την ανακύκλωση της ηλεκτρικής η ηλεκτρονικής συσκευής σας,

δίνετε το παράδειγμα η ακόμα και την παιδεία στα μικρά παιδιά τα οποία μετέπειτα

θα ακολουθήσουν και θα παρακολουθήσουν την πορεία της ανακύκλωσης της συσκευής σας

την οποία εσείς παραδίδετε σε εμάς.